שריפת פסולת אלקטורנית

שריפת פסולת אלקטורנית


במקום למחזר: פסולת אלקטרונית נשרפת ומזהמת את הסביבה.
בחבל לכיש סובלים כבר תקופה מזיהום סביבתי חמור עקב שריפת פסולת ליד בתי התושבים. עכשיו מתברר כי במקום למחזר את האשפה האלקטרונית לפי החוק תאגיד אקומיוניטי שאחראי על כך שורף את חלקי המכשירים בשטחים.
בעמוד 109 לתחקיר אפשר לראות בבירור את בבעלים של קבוצת אקולוגיה לקהילה מוגנת ותאגיד המיחזור אקומיוניטי- דני קוגן מפקח על העמסת הפסולת האלקטרונית המועברת לשטחי הרשות הפלסטינאית וחבל לכיש לשריפה

Add a comment